POJAM SAVREMENOG RODITELJA Da se u vreme roditelja naših roditelja pojavila majka male dece sa prekom potrebom da joj...