POJAM SAVREMENOG RODITELJA   Da se u vreme roditelja naših roditelja pojavila majka male dece sa prekom potrebom...